UPDATE

Cập nhật phiên bản 10076

Sat 06, 2017

Cập nhật phiên bản 10076:

Fix một số skill từ nhà phát hành gốc

+ Fighter:

_ Fix frame speed cho skill Down Hit

+ Assassin:

_ Fix frame speed cho skill Beat Up

 

 

Giữ phím B khi tăng điểm sẽ tăng 1 lần là 10 điểm. 

Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10076/Update.zip

 

 

Nếu chạy game bạn bị báo lỗi d3dx9_43.dll thì các bạn tải DirectX ở link bên dưới, sau đó giải nén ra rồi vào redist . Click vào DXSetup.exe để cải đặt directx

 https://drive.google.com/file/d/0Bw9vZF_1z_4yZVJ4MzVBeEktODA/view?usp=sharing

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET