UPDATE

Cập nhật phiên bản 10071

Mon 02, 2017

Cập nhật phiên bản 10071:

+ Cập nhật item 80d thay thế tại thợ rèn gần Mixing ở Ricarten
+ Cập nhật thêm NPC bán item 100 tại Ricarten.
+ Item 100 sẽ respec không tôn gold và có thể dùng gyfu hoặc Neid.  nhật tại file HeroPT.exe . Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10071/Update.zip

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET