UPDATE

Cập nhật phiên bản 10064

Fri 12, 2016

Cập nhật phiên bản 10064:

+ Fix áp dụng delay mới cho skill Chain Lancer của Pikeman từ Yedang. Bắt đầu từ lv9 sẽ có delay.
+ Skill Shadow Master cũng có giảm nhưng không đáng kể..

Các bạn có thể tự chạy cập nhật tại file HeroPT.exe . Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10064/Update.zip

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET