UPDATE

Cập nhật phiên bản 10060

Fri 11, 2016

Cập nhật phiên bản 10060:

 + Cập nhật kỹ năng bảng 5 cho class Pikeman

 + Fix some bug


Các bạn có thể tự chạy cập nhật tại file HeroPT.exe . Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10060/Update.zip

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET