UPDATE

Cập nhật phiên bản 10039 ( 04/04/2016 )

Mon 04, 2016

Cập nhật phiên bản 10039:

 


Các bạn có thể tự chạy cập nhật tại file HeroPT.exe . Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10039/Update.zip

 

 + Cập nhật skill bảng 5 cho Priestess

CoinCard

TheWorld

Point: 10465894


CoinCard

Point: 10341251

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET