UPDATE

Cập nhật phiên bản 10031 ( 04/02/2016 )

Thu 02, 2016

Cập nhật phiên bản 10031:

 

Các bạn vui lòng tải bản cài đặt hoàn chỉnh tại:

http://heropt.net/download.html

 

+ Cập nhật Tier 5 cho Mechanician

+ Cập nhật thời gian rồng xuất hiện vào 23h mỗi ngày. Để cho các bạn thuận tiện tham gia 

 Chú ý: Các bạn muốn thăng hạng thì vui lòng lại skill master của bộ tộc mình. Hiện tại chỉ mở bảng skill mới cho Mechanician. Nên chác class khác vui lòng không học skill bảng mới nhé

 

 

 

 

HeroPT GM

CoinCard

TheWorld

Point: 10465894


CoinCard

Point: 10341251

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET