UPDATE

Cập nhật phiên bản 10030 ( 11/01/2016 )

Tue 01, 2016

Cập nhật phiên bản 10030:

 


Các bạn có thể tự chạy cập nhật tại file HeroPT.exe . Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10030/Update.zip

 

+ Cập nhật NPC Nadia có thể reset thêm item đã aging

 

 

 

 

 

HeroPT GM

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET