UPDATE

Cập nhật phiên bản 10026 ( 07/11/2015 )

Sat 11, 2015

Cập nhật phiên bản 10026:

 


Các bạn có thể tự chạy cập nhật tại file HeroPT.exe . Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10026/Update.zip

 

+ Fix Mystic Crystal không thể sử dụng ở Bless Castle

+ Cập nhật thêm ngọc mới. Sẽ add vào NPC sau

 

 

 

 

HeroPT GM

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET