UPDATE

Cập nhật phiên bản 10025 ( 29/10/2015 )

Thu 10, 2015

Cập nhật phiên bản 10025:

 


Các bạn có thể tự chạy cập nhật tại file HeroPT.exe . Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10025/Update.zip

+ Fix bug chỉ số cho vương miện Bless Castle. 

+ Fix bug chỉ số cho potion

+ Cập nhật lại bản đồ " Tòa tháp máu tầng 2 " . Cấp độ 102 có thể vào

+ Cập nhật chức năng lọc chat trong game

 

 

 

HeroPT GM

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET