UPDATE

Cập nhật phiên bản 10023 ( 10/09/2015 )

Fri 09, 2015

Cập nhật phiên bản 10023:

 


Các bạn có thể tự chạy cập nhật tại file HeroPT.exe . Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10023/Update.zip

 Chú ý: nếu chạy game bị báo lỗi " Opps... Try hacking ". Bạn click vào game.exe và chọn chế độ " Run as Administrator "

 

HeroPT GM

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET