UPDATE

Cập nhật phiên bản 10015 ( 30/06/2015 )

Wed 07, 2015

Cập nhật phiên bản 10015:
Các bạn có thể tự chạy cập nhật tại file HeroPT.exe . Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10015/Update.zip

Cập nhật:
+ Giao diện đăng nhập mới, và chỉnh sửa lại cột HP ở vị trí mới trong game.
+ Fix pet Mute thành lại pet Health.

+ Cập nhật chế độ Full HD cho game. Để kích hoạt bạn mở file game.ini . Sửa lại: Turn = Off thành Turn = On.. Và chơi game ở chế độ cửa sổ.

 

Link file giao diện cũ. Bạn nào muốn xài lại hình giao diện cũ. Download và giải nén vào thư mục game:

update.heropt.net/Update/image_original.zip

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET