UPDATE

Cập nhật phiên bản 10008 ( 30/04/2015 )

Thu 04, 2015

Chào các bạn !.

+ Cập nhật thêm chức năng treo shop trong game cho những item thuộc trong premium và special tại web shop.

Các bạn có thể chạy tự động cập nhật bằng file HeroPT.exe


HeroPT GM

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET