UPDATE

Cập nhật file HeroPT Start 23/04/2015

Fri 04, 2015

Chào các bạn !.

 

Hiện tại do lỗi đứt cáp AAG. Có một vài bạn sẽ không thể cập nhật tự động file HeroPT.exe . Vì vậy bạn nào bị lỗi thì có thể xem hướng dẫn bên dưới.

 

Bạn nào chạy cập nhật file HeroPT.exe mới. Thì các bạn vào link ở dưới tải về. Và copy vào thư mục game.

http://www.fshare.vn/file/SIXU8884ORI2

 

hoặc 

http://update.heropt.net/Update/HeroPT.exe

 

HeroPT GM

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET