UPDATE

Cập nhật file HeroPT Start 23/06/2016

Thu 06, 2016

Chào các bạn !.

Có một vài bạn sẽ không thể cập nhật tự động file HeroPT.exe . Vì vậy bạn nào bị lỗi thì có thể xem hướng dẫn bên dưới.

Bạn nào chạy cập nhật file HeroPT.exe mới. Thì các bạn vào link ở dưới tải về. Và copy vào thư mục game

http://update.heropt.net/Update/HeroPT.exe

HeroPT GM

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET