NEWS

Tin tức và sự kiện trong tháng 5

Sun 05, 2016 15/05/2016 11:38:29

[BẢN TIN SỰ KIỆN] Tháng 5 quẩy tưng bừng với nhiều sự kiện hot 
Cùng điểm qua chuỗi sự kiện trong tháng 5 nhé cộng đồng Hero Priston Tale - Việt Nam

"CẬP NHẬT KĨ NĂNG BẢNG 5 CHO MAGICIAN"., và cập nhật công thức tính damage hỗ trợ cho bảng kĩ năng từ nhà phát hành.
" CẬP NHẬT GIẢM DELAY" cho 2 skill: Spirit Impact, Piercing Ice của PRIESTESS.
"CẬP NHẬT HOPY GOLD" ở bản đồ " Thảo Nguyên ". Lưu ý: nó rất mạnh, nhưng HP rất yếu Biểu tượng cảm xúc pacman.
"SỰ KIỆN AGING FREE " bắt đầu 9h 15/05/2015 - 9h 18/05/2015.

"SỰ KIỆN TRUY TÌM NHỮNG QUẢ DƯA THẤT LẠC" bắt đầu 9h 18/05/2015 - 9h 23/05/2015.

 

Căm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ HeroPT

HeroPT GM

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET