NEWS

Thông báo bão dường server 23/04/2014

Thu 04, 2015 23/04/2015 22:33:59

Chào các gamer

Chúng tôi thông báo sẽ bảo dưỡng server từ 21h - 0h 24/04/2015. Trong thời gian bảo dưỡng. Các bạn không thể vào game được

Cám ơn các bạn đã tham gia và ủng hộ HeroPT

HeroPT GM

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET