NEWS

Sự xuất hiện của Assassin và Shaman

Wed 04, 2017 26/04/2017 04:24:48
 

Sự kiện: Sự xuất hiện của Assassin và Shaman Priston Tale! Được viết tắt là PT. Nói đến PT! Game thủ thế hệ 7x, 8x, 9x...

Người đăng: Hero Priston Tale - Việt Nam vào 24 Tháng 4 2017

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET