NEWS

Mở một server test 2 class mới

Sun 04, 2017 16/04/2017 19:10:24

Chào các bạn!

+ Vào lúc 19h ngày 12/4/2017. Chúng tôi sẽ mở một server test để cho các bạn test 2 class mới. Để chuẩn bị trước khi bắt đầu áp dụng cho server chính.

+ Link tải: https://mega.nz/…
( Sau khi tải về vui lòng giải nén vào thư mục game. Khi chạy game báo lỗi DirectX. Bạn vui lòng vào cài đặt DirectX bằng cách chạy file DXSETUP.exe có trong thu mục directx. )

+ Tạo nhân vật xong rồi relog sẽ được level 130. Sử dụng ID như server hiện tại
+ Item 108 và set có sẵn ở Ricarten trong NPC Hunter Owen ở gần thủ kho. Hopy sẽ drop gold nhiều để cho các bạn có gold để test.
+ Aging đến 25 không bùm

 

Cám ơn các bạn đã tham gia và ủng hộ HeroPT

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET