FOR NEWBIES

Thuốc nhuộm tóc

Tue 07, 2014

 

Bạn không thích kiểu tóc hiện tại trong nhân vật của bạn ư?

Nếu bạn muốn thay đổi lại tóc cho nhân vật của bạn, hãy chọn một trong những kiểu tóc sau đây.

Bạn chỉ cần sử dụng bất kỳ một kiểu nào, ngay lập tức mái tóc của bạn sẽ thay đổi, để có lựa chọn kiểu tóc bạn xem tại 2 liên kết bên dưới.

Cho Nam

Kiểu Thường

 

   
 
 
 
 
 
 

Kiểu VIP

 

 
 
 
 
 

 

Cho Nữ

Kiểu Thường

 

   
 
 
 
 
         

Kiểu VIP

 

 
 
 
 
 

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET